Vacatures

Op het moment hebben wij een vacature openstaan voor de functie van Accountant AA/RA. Meer informatie over deze vacatures vind je hieronder. Mocht dit niet de functie zijn waar jij naar op zoek bent en ben je er toch van overtuigd dat we moeten kennismaken? Stuur dan een open sollicitatie aan werken@bolkendebekker.nl.

Ons kantoor is als degelijk en maatschappelijk betrokken te typeren, met een voortdurende focus op kwaliteit. De medewerkers van het kantoor beschikken over een professioneel kritische instelling, een rechte rug en werken accuraat. Persoonlijke eigenschappen als integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid, geheimhouding, zelftoetsing en professioneel gedrag zijn erg belangrijk.

Bij kwaliteit van werkzaamheden denken we aan:
- Het verrichten van de werkzaamheden op een kwalitatief goede manier met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving
- Het goed plannen van de werkzaamheden
- Zichtbare betrokkenheid in de dossiers

Onder vaktechnische kennis verstaan we:
- Het bijhouden van permanente educatie
- Het bijhouden van ontwikkelingen in het beroep

Bij een professioneel kritische instelling denken we aan:
- Alerte houding ten opzichte van fraude
- Een gezonde onafhankelijke oordeelsvorming

Bij coaching en begeleiding van medewerkers denken we aan:
- Het geven en krijgen van feed back
- Het werken in teams
- Het voeren van tijdig overleg met collega’s en klanten