Klachtenregeling

Hebt u een klacht? Laat het óns weten.
Bent u tevreden? Laat het ánderen weten.


Doel van de klachtenregeling

 • Om klachten van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen;
 • Om van de klachten te leren en zonodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingsysteem.

Hoe dient u uw klacht in:

Schriftelijk t.a.v.
Bolk & De Bekker, Accountants & Adviseurs
t.a.v. de heer M.M. van Asseldonk RA
Velmolenweg 50
5404 LD Uden


Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • de naam van de vestiging en/of medewerker tegen wie de klacht is gericht;
 • de reden waarom u de klacht indient;
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.


Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen.


Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:
  • òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen,
  • òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie of welke afdeling u te maken heeft.
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.


Uw klacht kan aanleiding vormen tot aanpassing van door ons gehanteerde procedures en instructies. Zo resulteert de klacht uiteindelijk in een betere kwaliteit van dienstverlening en daarmee tot een hogere klanttevredenheid.

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht naar uw oordeel nog steeds niet bevredigend afgehandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@bolkendebekker.nl
U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment