Audit

Grote ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een gecertificeerd accountant. Deze wettelijke controle geeft u en uw maatschappelijke omgeving zekerheid over de betrouwbaarheid van de verslaglegging.

Is uw omzet al voor het tweede jaar hoger dan 12 miljoen euro, het balanstotaal hoger dan 6 miljoen euro en/of zijn er meer dan 50 werknemers fulltime in dienst*, dan behoort uw organisatie tot deze categorie waar een controle wettelijke vereist is. We richten deze wettelijke controle op volledigheid van opbrengstverantwoording, juistheid van kosten en het bestaan (inclusief waardering) van balansposten. Na afloop van de controle ontvangt uw management een rapport van bevindingen en een controleverklaring bij de jaarrekening.

U levert de jaarrekening aan en maakt het met een goede samenwerking mogelijk efficiënt te werken in dit proces van auditing. Bolk & De Bekker Audit BV is in het bezit van een vergunning, verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en beschikt over de nodige kennis van administratieve en IT-systemen om de jaarrekening te kunnen toetsen. Wilt u meer weten over deze samenwerking of horen wat Bolk & De Bekker voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Maarten van Asseldonk.

* Wanneer u aan twee van deze drie criteria voldoet bent u wettelijk verplicht een audit te laten uitvoeren.