Fisckwartaaltje

Bolk & De Bekker biedt u graag het ‘Fisckwartaaltje‘ aan. Wij hebben in deze digitale brochure enkele belangrijke actuele onderwerpen voor u op een rij gezet:

Tips voor de ondernemer
- Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling
- Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert
- Meer steun voor evenementenbranche
- Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021
- Coronakredieten ook voor heropbouw
- Vraag subsidie schone bedrijfsauto aan

Tips voor de DGA
- Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon
- Verzoek om voorlopige verliesverrekening
- Digitaal uw BV oprichten

Tips voor werkgevers en werknemers
- Tijdig versoberde NOW 4.0 aanvragen
- Dien tijdig verzoek in voor definitieve berekening NOW 1.0
- Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020
- Einde levensloopregeling nadert
- Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Tips voor elke belastingbetaler
- Eigenwoninglening aan uw kind
- Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven
- Inkomen middelen uitkomst in coronatijd
- Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2021 doen
- Testament onbekend