FiscKwartaal(tje)

Bolk & De Bekker biedt u graag het ‘FiscKwartaal(tje)‘ aan. Wij hebben in deze digitale brochure enkele belangrijke actuele onderwerpen voor u op een rij gezet:

Tips voor de ondernemer
- Meer tijd voor aanvraag vaststelling TVL Q1
- Soms toch nog uitstel van betaling
- Terugbetalingsregeling verder versoepeld
- Legitiem een zwarte lijst van wanbetalers bijhouden
- Extra coronasteun voor nachthoreca

Tips voor de DGA
- Turboliquidatie wordt minder eenvoudig
- Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd
- Wanneer zijn pensioenuitkeringen uit uw eigen bv belast?

Tips voor werkgevers en werknemers
- Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verder verlengd
- Eigen bijdrage bij aankoop arbovoorziening thuiswerkplek
- Data definitieve vaststelling NOW
- Terug naar reguliere werktijdverkorting
- Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Wat betekent dit voor u?
- Sinterklaas en belastingvrij speculaas

Tips voor elke belastingbetaler
- Langer betaalpauze hypotheeklasten
- Jaarlijks schenken moet ook echt jaarlijks plaatsvinden
- Erfdeel aan stiefkinderen eerder uitbetalen?
- Vergeten pensioenrechten jaren na echtscheiding alsnog verdeeld
- Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag
- Uw executeur buitenspel zetten, kan dat?