FiscKoffer(tje) 2021

Bolk & De Bekker biedt u graag het ‘FiscKoffer(tje) 2021‘ aan met daarin de volgende onderwerpen:

Nieuws voor de ondernemer
- Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd
- Vrijstelling TVL-subsidies
- Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s
- Verhoging milieu-investeringsaftrek
- Walstroom goedkoper

Nieuws voor de DGA
- Minder vennootschapsbelasting betalen
- Langer laag gebruikelijk loon voor DGA innovatieve start-up
- Beperking verrekening voorheffingen

Nieuws voor werkgevers en werknemers
- Verhoging vrije ruimte
- Gerichte vrijstelling voor thuiswerken
- Aanpassing vaste reiskostenvergoeding
- Opnieuw verhoging bijtelling emissieloze auto
- Auto’s op waterstof of zonnecelauto’s
- Lage en hoge WW-premie
- Aandelenoptierechten aantrekkelijker

Nieuws voor alle belastingbetalers
- Iets lager IB-tarief en verruiming eerste schijf
- Verlaging maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Lager eigenwoningforfait
- Besluit eigenwoning-regeling wordt wetgeving en aangepast
- Overdrachtsbelasting (OVB) en onvoorziene omstandigheden
- STAP-budget vervangt scholingsaftrek
- Minder verhuurderheffing
- Toch huurtoeslag bij overschrijding maximum huurgrens
- Verplichte gegevens-uitlevering kinderopvang
- Meer subsidie voor emissieloze personenauto’s
- Hogere subsidies voor verduurzaming woningen