Actiepunten eind 2019

Bolk & De Bekker biedt u graag de ‘Actiepunten eind 2019’ aan. Wij hebben in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels. Zo kunt u risico’s vermijden of voordeel behalen.

In deze ‘Actiepunten eind 2019‘ vindt u onder meer de volgende actuele thema’s:

Nog maximaal profiteren van de zelfstandigenaftrek
Met ingang van 2020 tot en met 2028 wordt de maximale zelfstandigenaftrek stapsgewijs verminderd van € 7.280 naar € 5.000. In deze bijdrage leest u wat deze verminderingen inhouden en onder welke voorwaarden u dit jaar nog kunt profiteren van de bestaande zelfstandigenaftrek.

Het nieuwe btw-identificatienummer
Heeft u een eenmanszaak? In dat geval heeft u in oktober jl. het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) ontvangen dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. In deze bijdrage leest u waarom u dit nieuwe nummer heeft ontvangen en wat u moet doen om te zorgen dat u vanaf 1 januari a.s. het nieuwe btw-id probleemloos kunt gebruiken.

Vervroegd dividend uitkeren of toch niet
In 2018 is al beslist dat in 2020 het box-2-tarief wordt verhoogd van 25% naar 26,25%. Het ligt voor de hand om te denken dat het dan verstandig is om nog dit jaar een dividenduitkering te doen. Maar dat is niet altijd het geval. Wanneer u wel en wanneer u beter niet een dividenduitkering kunt doen, leest u in deze bijdrage.

Laatste kans voor afkoop pensioen met korting of omzetten in ODV
In 2017 kwam er een einde aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg toen tot eind 2019 de tijd om te bepalen wat u met het opbouwde pensioen wilde doen. Daarvoor heeft u drie opties gekregen, waarvan eind 2019 de afkoop van het pensioen met een korting en het omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) komen te vervallen. Heeft u nog niet besloten wat u wilt, dan leest u in deze bijdrage informatie over de opties die u nog tot het einde van het jaar heeft.

Voorbereiden op de Wet Arbeidsmarkt in Balans
Volgend jaar is het zover. Dan treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor onder meer tijdelijke contracten, oproepcontracten, de WW-premie, payrolling, het ontslagrecht en de transitievergoeding. In verschillende bijdragen leest u hoe u zich hierop kunt voorbereiden en hoe u nu al van de nieuwe regels kunt profiteren.

Heeft u nog vragen?
Wij hopen van harte dat onze ‘Actiepunten eind 2019’ uw deskundige gids zal zijn bij de fiscale, juridische en financiële veranderingen waar u en uw onderneming volgend jaar voor komen te staan!

Wilt u meer weten over de toepassing van bepaalde regels of wilt u graag een toelichting op een onderwerp? Bel of mail ons. Wij helpen u graag.