Accountancy

Bij de term ‘accountancy’ wordt vaak gedacht aan de jaarrekening, diverse belastingaangiftes en andere wettelijke verplichtingen. Zaken die u volgens de wet op orde moet hebben. Daar zorgen we samen voor! Maar primair worden we als accountantsorganisatie ingeschakeld om te helpen bij het in beeld brengen van uw financiële situatie.

Beslissingen baseert u namelijk het best op een zo juist en compleet mogelijke weergave van uw cijfers. Als het even kan zelfs voorzien van een risicoanalyse en passend advies met betrekking tot toekomstige kansen. En dat geldt niet alleen voor de jaarcijfers, met name periodieke resultaten zijn de moeite waard om te monitoren.

Cijfers moeten betrouwbaar zijn. Niet alleen wilt u een duidelijk beeld van uw bedrijfsvoering, ook wilt u dit overzichtelijk kunnen inzien wanneer u voor bepaalde keuzes komt te staan. Bolk & De Bekker ondersteunt bij uw administratie, maakt financiële verslagen, maar beoordeelt ook begrotingen en brengt prognoses uit voor uw specifieke situatie.

Doordat we onze werkprocessen veelal hebben gedigitaliseerd wordt het mogelijk om meer en meer toekomstgericht te werken. Zo worden de jaarcijfers een samenvatting van wat u als ondernemer al wist en heeft u vraagstukken als uitbreiding of inkrimping van personeel, aanvullende financiering en eventueel fiscale consequenties al besproken naar aanleiding van tussentijdse bevindingen. Dát is de accountancy die Bolk & De Bekker voor en met u wil beoefenen.

Groeit uw onderneming en komt uw omzet, balanstotaal en/of werknemersaantal boven een bepaald peil, dan wordt u wettelijk controleplichtig. Bekijk hiervoor ook de informatie over ‘audit’.